بهترین زمان ماندن رنگ مو روی سر

  آشنایی با مکث رنگ روی مو مدت مکث رنگ مو روی سر معمولا 25 الی 30 دقیقه می باشد و بعد از آن رنگ خنثی می گردد ماندن طولانی روی سر به پوست صدمه خواهد زد. • رنگ موها معمولا قلیایی متوسط هستند ولی با این حال باید هنگام استفاده نکات ایمنی را جدی
ادامه مطلب