آموزش توانایی شناخت و قانون رنگ آرایشی

رنگهای گیاهی : رنگهایی هستند که از ریشه و یا برگ بعضی از گیاهان مثل حنا تهیه می شوند. البته در حال حاضر رنگهایی دیگر نیز به نام رنگهای هندی – ژاپنی و … در بازار یافت می شوند که عملکرد آنها مانند رنگهای گیاهی میباشد. در صورت استفاده از رنگهای گیاهی مشکلاتی برای فرد
ادامه مطلب