آموزش شناخت انواع جنس مو

انواع مو : 1. موی نرم و نازک : در مقابل رنگ آمیزی و بیرنگ کردن انعطاف پذیر و بسیار حساس می باشد و با استفاده از پراکسید ضعیف و متوسط می توان به نتیجه مطلوب رسید. 2. مو زبر و ضخیم : در مقابل رنگ آمیزی و بیرنگ کردن مقاوم می باشد گاهی اوقات
ادامه مطلب