آموزش لایت های فانتزی مو

آموزش لایت های فانتزی به دو روش انجام می شود: 1. با رنگهای ژله ای : ابتدا موها را با مواد بی رنگ کننده روشن می کنیم سپس رنگ را بدون اکسیدان به قسمت بی رنگ شده می زنیم. 2. با پودر بی رنگ کنندهرنگی : در حین بی رنگ کردن مو را رنگساژ نیز
ادامه مطلب