آموزش دکلراسیون و بیرنگ کردن مو

دکلراسیون (بیرنگ کردن موهای خام) پاک کردن رنگ طبیعی مو را دکلراسیون می گویند زمانی که مواد دکلره با مو تماس پیدا میکند با از دست دادن رنگ دانه¬های طبیعی تغییر رنگ میدهد که به این تغییر رنگها پایه های دکلره میگویند که عبارتند از: 1. پایه شماره 1 قرمز 2. پایه شماره 2 قرمز
ادامه مطلب