آموزش رنگ کردن مو با رنگ های شیمیایی

رنگهای شیمیایی : رنگهایی هستند که دارای آمونیاک بوده و دارای محیط قلیایی می باشند و در تیوپ های 50 الی 100 میل در بازار عرضه می گردند این رنگها بنا به خدماتی که کارخانه سازنده ارائه می دهد علاوه بر دارا بودن رنگدانه های مصنوعی حاوی ویتامینها و یا ضد آسیب ها نیز می
ادامه مطلب