رنگهای دائم و رنگهای موقت آرایش زنانه

رنگهای دائم و رنگهای موقت در آرایشگری بانوان رنگهای شیمیایی که در صفحات قبل راجع آنها صحبت شد که در مو ایجاد تغییر کرده و با شستشو از بین نمی روند رنگهای دائم میگوییم ولی رنگهایی که با یک الی دو بار شستشو از بین رفته و توناژ اصلی خود را از دست می دهند
ادامه مطلب