پیرایشگر کودک دخترانه

پیرایشگر و آرایشگر کودک (دخترانه) کوپ یکی از دیگر از حرفه هایی می باشد که اصول و یادگیری مربوط به خود را دارد یک کوپ کار علاوه بر یادگیری و تخصص خود در این حرفه باید اصول کوتاه کردن موی کودک را بیاموزد چرا که سر کودک و چشم کودک این شرایط خاص را برای
ادامه مطلب