رنگ های کمکی یا واریاسیون های آرایشی

رنگهای کمکی (واریاسیونها) رنگهای خالصی هستند که دارای یک رنگدانه ولی به مقدار بسیار بالا می باشند و فقط در ترکیب رنگها برای ضعیف کردند رنگهایی دیگر به کار می روند در استفاده از آنها باید دقت کافی داشت. 1. بنفش ضد زردی 2. سبز ضد قرمزی 3. آبی ضد نارنجی 4. طلایی برای افزایش
ادامه مطلب