فر کردن مو | پرمنانت مو

فر یا پر منانت : صاف بودن و یا فرفری بودن مو بستگی به طرز قرار گرفتن پلهای گوگردی داخل مو دارد. اگر پلهای گوگردی در یک امتداد باشند مو صاف و اگر پلهای گوگردی به شکل دایره باشد مو فرفری است. بنابراین برای اینکه مو از حالت صاف به فرفری تبدیل شود باید پلهای
ادامه مطلب