آموزش اکسیدان ها در رنگ مو

آموزش اکسیدان (پراکسید) 1. اکسیدان شماره 1 یا 6% : اکسیدان ضعیف برای رنگ آمیزی معمولی (تیره کردن) – رنگساژ کردن مش و دکلره بکار می رود. 2. اکسیدان شماره 2 یا 9% : اکسیدان با قدرت متوسط برای روشن کردن مو با رنگ و بی رنگ کردن مو استفاده می گردد در ضمن برای
ادامه مطلب