رنگ های روشن برای رنگ مو

رنگ های روشن : آموزش و توضیح شماره های 6 به بالا را رنگ های روشن می گوییم و برای بکار بردن این رنگ بر روی مو خام حتما ریشه و ساقه جدا رنگ آمیزی می شود و با اکسیدان شماره 2 ترکیب می گردد. در صورتی که با اکسیدان ضعیف تر کار می کنید
ادامه مطلب