رنگ تیره برای مو

رنگهای تیره : آموزش و توضیح رنگهای 5 به پایین را تیره می گوییم و برای پوشش موی روشن و یا سفید بکار می روند معمولا با اکسیدان ضعیف بکار میروند مگر برای موهایی که دارای سفیدی هستند. شیوه رنگ آمیزی : رنگ آمیزی موهای سفید : از جلو سر ریشه ساقه با هم با
ادامه مطلب