منطقه های تحت پوشش آموزشگاه زنانه تهران

مناطق زیر در تهران ،بهترین مسیر جهت مراجعه به آموزشگاه آرایشگری و گریم عروس صورتگر ناز از جهت ، اتوبوس و مترو براحتی در دسترس دانشجویان آرایشگری میباشد.(غرب و مرکز و شمال تهران) 1- آموزشگاه آرایشگری زنانه در صادقیه تهران 2- آموزشگاه آرایشگری زنانه در فرمانیه تهران 3- آموزشگاه آرایشگری زنانه در فردوس تهران 4-
ادامه مطلب