آموزش گریم و متعادل ساز چهره زنانه

در کلاس های آموزشی گریم و متعادل سازی یاد می گیرید که با استفاده از سایه روشن ها ( کانتورینگ ها) و ابزار کار عیوب صورت را پنهان و زیبایی ها رو جلوه دار کنید این علم به شما این امکان را می دهد تا با ذوق و سلیقه خود و با استفاده از مد
ادامه مطلب

آموزش خودآرایی زنانه

خودآرائی زنانه خودآرائی یکی از شاخه های فنی و حرفه ای در حرفه مراقبت زیبائی و زیر مجموعه دوره گریم (متعادل ساز چهره) می باشد که در این حرفه شخص با توجه به چهره خود این حرفه را می آموزد و ابتدا با نقاط ضعف و نقاط قوت چهره خود آشنا می شود و با
ادامه مطلب