رنگ های کمکی یا واریاسیون های آرایشی

ترکیب رنگ کمکی در آرایش زنانه

رنگهای کمکی (واریاسیونها)
رنگهای خالصی هستند که دارای یک رنگدانه ولی به مقدار بسیار بالا می باشند و فقط در ترکیب رنگها برای ضعیف کردند رنگهایی دیگر به کار می روند در استفاده از آنها باید دقت کافی داشت.
1. بنفش ضد زردی
2. سبز ضد قرمزی
3. آبی ضد نارنجی
4. طلایی برای افزایش توناژ زرد
5. قرمز برای افزایش توناژ قرمز
6. دودی برای افزایش توناژ خاکستری
7. نقره ای برای براق کردن رنگ
به دلیل خالص بودن این رنگها مصرف آنها بسیار محدود و به 1 الی 4 سانت در ترکیب رنگها اکتفا میشود در غیر این صورت رنگ را تیره می کند.