رنگ های روشن برای رنگ مو

رنگ های روشن مو

رنگ های روشن : آموزش و توضیح
شماره های 6 به بالا را رنگ های روشن می گوییم و برای بکار بردن این رنگ بر روی مو خام حتما ریشه و ساقه جدا رنگ آمیزی می شود و با اکسیدان شماره 2 ترکیب می گردد. در صورتی که با اکسیدان ضعیف تر کار می کنید می توانید ریشه و ساقه را با هم رنگ آمیزی کنید برای این که مویی را 3 الی 4 درجه روشن تر کنید (مو خام با شماره پایه 2 – 3 – 4) از شماره های 7-8 استفاده و برای (مو خام با شماره پایه 5-6) از شماره های 9-10 استفاده نمایید.
برای روشن کردن مو شما می توانید از رنگهای سرد با شماره های بالا نیز استفاده نمایید در صورتی که درجه روشنی بیشتر مدنظر می باشد رنگ های طبیعی و سری جی موثرتر عمل می کنند.
رنگ های اختصاصی با شماره های 11 و 12 که قدرت روشن کنندگی بالا دارند نیز می توانند به شما برای روشن کردن مو کمک کنند. باید بدانید که وقتی مویی را به یکباره روشن می کنید مو در دفعات اولیه توناژ نارنجی خواهد داشت و با تکرار رنگ می توانید آنرا کمتر کنید. موهایی که قبلا مشکی و یا برای مدت طولانی قرمز و یا مسی و …. یا رنگ حنا و یا گیاهی شده اند را نمیتوانید با رنگهای روشن به طور یکدست نو یکنواخت روشن کنید.