اشتغال و استخدام با مدرک آرایشگری

مدرک بین المللی آرایشگری زنانه (تصویر نمایشی)

استخدام و درآمد با شرکت در دوره های استاندارد آموزش شغلی
عنوان آموزش شغل:
1- آرایشگر ناخن(گروه شغلی مراقبت زیبایی)
استاندارد شغل: مشخصات شایستگی ها و توانمندی های مورد نیاز برای عملکرد موثر در محیط کار را گویند، در برخی موارد استاندارد حرفه ای نیز گفته میشود.
آرایشگر ناخن: شغلی است دز حوزه مراقبت و زیبایی که در آن شخص قادر به انجام شایستگی هایی چون آلودگی زدایی محیطی و بهداشت فردی و مشاوره با مشتری، مراقبت از پوست و ناخن دست و پا ، فرم دهی ناخن دست و پا ، طراحی با لاک و مواد گیاهی و نصب و تزیین ناخن مصنوعی خواهد بود. این شغل مرتبط با مشاغل متعادل ساز چهره زنانه ، آرایشگر موی زنانه، پیرایشگر موی زنانه و صورت ، کاربر مواد شیمایی در آرایش زنانه ، پیرایش موی زنانه و آرایش پیرایش زنانه می باشد.
2- کاربر مواد شیمایی در آرایش زنانه
تعریف دقیق استاندارد (اصطلاحی)
کاربر مواد شیمیایی به مفهوم استفاده از محصولات رنگ مو و بی رنگ کننده های مو و مواد فر و صاف به منظور تغییر در ساختار فیزیکی و شیمیایی مو در جهت زیبایی آن و ویتامینه مو در جهت مراقبت و حفظ سلامت گیسوان می باشد.
3- پیرایشگر موی زنانه – گروه شغلی مراقبت و زیبایی
پیرایشگر موی زنانه شغلی در حوزه مراقبت و زیبایی است که در آن شخص قادر به انجام شایستگی هایی چون آلودگی زدایی محیطی، حفاظت و بهداشت فردی، مشاوره و پذیرش مشتری ، شستشوی موی سر، کوتاهی پایه، کوتاهی با زوایای مختلف ، کم حجم نمودن مو، فرم دهی به موها بعد از کوتاهی و ویتامینه کردن مو خواهد بود و با مشاغلی از قبیل متعادل ساز چهره زنانه، آرایشگر ناخن ، آرایشگر موی زنانه ، کاربر مواد شیمیایی ، پیرایشگر صورت و ابرو در ارتباط است.
4- پیرایشگر ابرو و صورت زنانه
پیرایشگر ابرو و صورت زنانه شغلی است در حوزه مراقبت و زیبایی که در آن شخص قادر به انجام شایستگی هایی چون آلودگی زدایی محیطی و بهداشت فردی و مشاوره با مشتری و انجام دپیلاسیون و فرم و حالت دادن به ابرو ها و رنگ ابرو و گذاشتن ماسک روی صورت خواهد بود. این شغل مرتبط با مشاغل متعادل ساز چهره زنانه – آرایشگر موی زنانه- پیرایشگر موی زنانه – کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه –آرایشگر ناخن و آرایش و پیرایش زنانه می باشد.
استاندارد مهارت و آموزشی
5- آرایش و پیرایش زنانه
مشخصات عمومی شغل : آرایشگر و پیرایشگر زنانه کسی است که از عهده آماده کردن مشتری ،آماده کردن محیط کار ، تمیز و ضدعفونی کردن وسایل کار درآرایشگاه و تکنیک انواع پوست و مو برآید. همچنین انواع مواد آرایشی ذکر شده و استاندارد را بشناسد . این فرد باید بتواند از عهده کوتاه کردن مو( کوپ)، حالت دادن موی کوتاه و بلند، رنگ، مش ، صاف و فر کردن مو، آرایش صورت ، اصلاح صورت و درست کردن ناخن (مانیکور و پدیکور) برآید.