آموزش لایت های فانتزی مو

لایت های فانتزی و خاص رنگ مو

آموزش لایت های فانتزی
به دو روش انجام می شود:
1. با رنگهای ژله ای : ابتدا موها را با مواد بی رنگ کننده روشن می کنیم سپس رنگ را بدون اکسیدان به قسمت بی رنگ شده می زنیم.
2. با پودر بی رنگ کنندهرنگی : در حین بی رنگ کردن مو را رنگساژ نیز می کنند و با اکسیدان شماره 2 مورد استفاده قرار می گیرند.
آشنائی با مدت مکث مواد بی رنگ کننده بر روی مو
• حداکثر زمانی که یک مو می تواند در دکلره باقی بماند 60 دقیقه می باشد.
• اکر اکسیدان مصرفی ضعیف تر باشد مدت مکث می تواند طولانی تر شود.
• در صورتی که به روش صحیح از حرارت استفاده شود زمان بی رنگ کنندگی مو کوتاهتر میشود.
• در صورت طولانی شدن زمان کار دچار پوسیدگی خواهد شد.
• در صورتی که یک موی دکلره شده مجدد بی رنگ می شود نباید زمان مکث طولانی گردد.
آشنایی با مواد مقاوم کننده بعد از سوختن احتمالی مو
• در صورتی که مو بسوزد باید نقاطی که قابل ترمیم نمی باشد ابتدا کوتاه شود.
• سپس مو برای چند دقیقه ای در آب و نمک قرار گیرد (کمی مو را ضدعفونی و مقاوم میکند)
• بعد از آن مو را با مواد ویتامینه همراه با چربی نرمال آغشته کرد و زیر سشوار بخار قرار داد.
• بعد از 15 دقیقه مو را آبکشی کنید.
• به مشتری توصیه کنید هنگام شستشو موها نکشیده و چنگ نزند و بعد از استحمام مو را آغشته به مواد نگهدارنده کند (دوفاز رولن – آنتی دمیچ سینره – …)