آموزش توانایی شناخت و قانون رنگ آرایشی

رنگهای گیاهی :
رنگهایی هستند که از ریشه و یا برگ بعضی از گیاهان مثل حنا تهیه می شوند. البته در حال حاضر رنگهایی دیگر نیز به نام رنگهای هندی – ژاپنی و … در بازار یافت می شوند که عملکرد آنها مانند رنگهای گیاهی میباشد.
در صورت استفاده از رنگهای گیاهی مشکلاتی برای فرد ایجاد می شود که به آنها به ترتیب میپردازیم.
1. بعد از رنگ گیاهی انجام عمل فر و صافی امکان پذیر نمی باشد.
2. بعد از رنگ گیاهی انجام عمل مش در پایه های روشن امکان پذیر نمی باشد. و حتما باید از طریق استفاده از ریموور مخصوص برای پاک کردن این رنگ استفاده نمود البته نتیجه صددرصد موفق نخواهد بود. رنگهای گیاهی بدلیل چسبندگی به رنگ دانه های طبیعی مو به راحتی از داخل مو تخلیه نمی شوند.
رنگهای شیمیایی
رنگهایی هستند که دارای آمونیاک بوده و دارای محیط قلیایی می باشند و در تیوپ های 50 الی 100 میل در بازار عرضه می گردند این رنگها بنا به خدماتی که کارخانه سازنده ارائه میدهد علاوه بر دارا بودن رنگدانه های مصنوعی حاوی ویتامینها و یا ضد آسیب ها نیز می توانند باشند.
رنگها معمولا دارای تون های مشخص و از نظر روشنی یا تیرگی دارای پایه های متفاوتی می باشند. معمولاً هرچه¬رنگها تیره باشند دارای شماره پایین تر و هرچه روشن تر باشند دارای شماره بالاتر هستند. سمت چپ شماره رنگ نشان¬دهنده پایه روشنی و یاتیرگی رنگ وسمت راست شماره نشان¬دهنده توناژ رنگ میباشد.
در یک تیوپ رنگ سه رنگ دانه اصل (زرد – قرمز – آبی) وجود دارد که با تغییر توناژ رنگهای دیگری نیز به آنها اضافه می گردند.
1. رنگ طبیعی : ان – فقط دارای رنگدانه های مصنوعی زرد و قرمز و آبی می باشند که هرچه شماره تیره¬تر است دارای رنگدانه های آبی بیشتر و هرچه روشنتر می شوند دارای رنگدانه های زرد بیشتر می باشند در پایه های متوسط (5-6) رنگدانه های قرمز بیشتر می باشند. این رنگ قابل ترکیب با تمام توناژ های سرد و گرم می باشد.
2- رنگ دودی : مسی – علاوه بر دارا بودن رنگدانه های اصلی رنگدانه بنفش نیز به آن اضافه شده دارای 10 پایه می باشد و رنگها روشن آن روی موی بی رنگ شده خوشرنگ هستند و در صورتی که روی مو طبیعی استفاده گردند شماره های تیره به قهوه ای و شماره های روشن آن به قهوه ای نارنجی تبدیل میشود. شماره 1 آن مشکی پرکلاغی است و دارای تون بسیار تیره می باشد. (رنگ سرد)
3. رنگ خاکستر : آ – علاوه بر دارا بودن رنگدانه های اصلی رنگدانه آبی نیز به آن اضافه شده دارای 10 پایه می باشد و رنگهای متوسط آن قهوه ای خوش رنگی می دهد و رنگهای روشن آن روی موی بیرنگ شده توناژ دودی می دهد. (رنگ سرد)
4. رنگ زیتونی : ام – ضد قرمزی – دارای توناژ سبز در مقابل شستشو و نور آفتاب مقاوم و در صورت تکرار روی مو طبیعی بدون بیرنگ کردن می توان به مو توناژ زیتونی داد. (رنگ سرد)
5. رنگ شرابی : وی – علاوه بر رنگدانه های اصلی دارای رنگدانه بنفش می باشد و در صورتیکه رنگ شرابی دارای رنگدانه قرمز نیز باشد رنگ گرم محسوب می گردد.
6. رنگ مسی : کا – علاوه بر رنگدانه های اصلی رنگ دانه زرد اضافه و قرمز نیز دارا می باشد و جزو رنگهای گرم می باشد برای افرادی که گندمگون و یا سبزه هستند بسیار مناسبند.
رنگهای دیگری نیز در بازار هستند که تقریبا با آنها آشنا هستید.
رنگهای گرم و رنگهای سرد
رنگهایی که دارای توناژ سبز و دودی – خاکستری – می باشند را رنگهای سرد می نامیم.
رنگهایی که دارای توناژ قرمز – زرد – مسی – تنباکویی – فندقی …. میباشند را رنگهای گرم می نامیم.
رنگهای سرد با رنگهای قابل ترکیب نمی باشند و در صورت ترکیب رنگ مشخص و قابل توجهی ایجاد نمی¬کنند در صورتی که رنگهای سرد با هم و رنگهای گرم با هم قابل ترکیب هستند و با ترکیب آنها می توان توناژ های جدیدی ایجاد کرد. تنها رنگی که با تمام توناژهای رنگی قابل ترکیب رنگ طبیعی (ان) می باشد.