شرایط تاسیس آموزشگاه آرایشگری زنانه

توانایی به کارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط 1. رعایت بهداشت فردی و نظافت عمومی محل کار 2. ایجاد جایگاه مناسب برای قرار دادن و حفظ لباس مشتری 3. آشنایی با جعبه کمک های اولیه و اصول استفاده از آن 4. آشنایی با مواد شیمیایی و خطرات آنها 5. عدم استعمال سیگار 6.
ادامه مطلب