فرق رنگ و رنگساژ

فرق رنگ و رنگساژ: رنگساژ رنگ موها باید نم دار باشد موها باید خشک باشد فقط با اکسیدان شماره اکسیدان 1 و 2 روی موی روشن زده می شود روی موی روشن هم هم روی موی تیره رنگ با آب مخلوط میشود با آب مخلوط نمی شود ماندگاری کمی دارند معمولا ماندگاری طولانی تری دارند
ادامه مطلب