آموزش استفاده از رنگ گیاهی و سنتی آرایش زنانه

استفاده از رنگهای سنتی و گیاهی در آرایش زنانه رنگهای گیاهی : رنگهایی هستند که از ریشه و یا برگ بعضی از گیاهان مثل حنا تهیه می شوند. البته در حال حاضر رنگهای دیگری نیز به نام رنگهای هندی – ژاپنی و … در بازار یافت می شوند که عملکرد آنها مانند رنگهای گیاهی می
ادامه مطلب