ساختمان محتوی رنگ مو در آرایشگری

ساختمان محتوی رنگ (آموزش ارایشگری زنانه)
رنگهای موجود در بازار یا به شکل جامد (کرم) یا به شکل مایع (شامپو) میباشد ولی معمولا محتوی رنگ در آنها ثابت است.
1. قسمت رنگی : این قسمت عینا مانند ساختمان پیگمنت های رنگ داخل مو میباشد که از پیگمنتهای قرمز زرد آبی تشکیل شده و در تمام رنگها از تیره تا بور روشن وجود دارد.
2. عمق رنگ : یا ماده خاکستری که در اصطلاح شیمی آنرا (اکسی بپان) میگویند البته در بعضی از رنگها مثل ایگورا به جای قسمتی از ماده خاکستری از کرم بناول استفاده میشود که در سلامت مو موثر است.
وقتی قسمت رنگی با ماده خاکستری جمع شود ماده ای بوجود می آورد به نام (ذرات نهایی یا ماده نهایی) که با آب اکسیژنه ترکیب شده باعث رنگ شدن موها می شود.
رنگ ها معمولا در 9 الی 10 سری از شماره 1 شروع شده و به 9 یا 10 ختم می شود. هرقدر شماره رنگ پایین تر باشد رنگ تیره تر و هرقدر شماره رنگ بالاتر باشد رنگ روشن تر می شود.
پ – هاش
پ هاش معیاریست برای اندازه گیری خاصیت اسیدی و قلیایی ترکیبات شیمیایی یا به طور خلاصه محاسبه ی میزان غلظت یون هیدروژن و هیدروکسید در یک محلول یا ترکیب شیمیایی با محاسبه پ هاش هر محصول به میزان قدرت اسیدی و قلیایی مواد پی می بریم، که اکثراً مواد آرایشی سه حالت دارند.
1) اسیدی 2) قلیایی 3) خنثی
پ هاش برحسب اسیدی و قلیایی به 14 واحد تقسیم می شود که هر واحد به 10 واحد کوچکتر درجه بندی می شود.
14 7 1
قلیایی خنثی اسیدی قوی
قویترین اسیدها از منطقه ی صفر تا 2 می شود و قویترین قلیایی ها در منطقه 13 تا 14 می باشد. منطقه ی 7 که مابین این دو منطقه است منطقه ی خنثی نام دارد از منطقه ی صفر تا 7 اسیدی و از منطقه ی 7 تا 14 قلیایی می باشد. پوست سر دارای پ هاش تقریبا 6/5 است که اسیدی ضعیف است البته پ هاش پوست در بخش بزرگی از بدن اسیدی است. و میزان آن با ترکیب عرق و ترشحات غدد چربی متغیر است. این پ هاش شرایط را برای رشد و نمود باکتریها نامساعد کرده و از رشد بی رویه آنها جلوگیری می نماید.با توجه به میزان پ هاش پوست سر مصرف محصولاتی که پ هاش خیلی قوی اسیدی یا قلیایی دارند برای پوست سر مضر است محصولات آرایشی اغلب قلیایی هستند و پس از استفاده پوست سر را خشک می کنند پس باید از یک محصول اسیدی استفاده کرد تا آنرا خنثی کند و حالت نرمی و طبیعی مو حفظ شود. برای تشخیص اسیدی یا قلیایی و یا خنثی بودن محصولات از معرف شیمیایی پ هاش به نام تورنسل استفاده می شود. در صورتی که محصول ما با کاغذ تورنسل به رنگ آبی درآید محصول قلیایی و در صورت قرمز بودن کاغذ تورنسل اسیدی و اگر به رنگ صورتی درآمد محصول خنثی می باشد.