استخدام و آموزش رایگان حرفه ای کاشت ناخن

آموزش رایگان هنرجویان رزرو شده در آموزشگاه آرایشگری صورتگر ناز تهران جهت آموزش و یادگیری کاشت ناخن بصورت حرفه ای.

ضمنا” دانش آموختگان برتر این آموزشگاه پس از گذران موفق دوره های آموزشی میتوانند در آرایشگاه مربوط به آین آموزشگاه و یا بعنوان مربی در بخش آموزش استخدام شوند.

آموزشگاه صورتگر ناز در زمینه آموزش های کاشت ناخن بسیار حرفه ای بوده و پس از طی دوره های کوتاه مدت میتوانند حتی در منزل نیز به کسب درآمد بپردازند.

Nail training courses