آموزش شناخت انواع جنس مو

انواع جنس مو

انواع مو :
1. موی نرم و نازک : در مقابل رنگ آمیزی و بیرنگ کردن انعطاف پذیر و بسیار حساس می باشد و با استفاده از پراکسید ضعیف و متوسط می توان به نتیجه مطلوب رسید.
2. مو زبر و ضخیم : در مقابل رنگ آمیزی و بیرنگ کردن مقاوم می باشد گاهی اوقات استفاده از پراکسید قوی اجتناب ناپذیر میباشد.
3. موی سفید : در مقابل رنگ آمیزی مقاوم برای پوشش موهای سفید حتما از شماره های طبیعی با پوشش بالا (اکسترا) استفاده شود و یا ابتدا رنگ را بدون اکسیدان روی موهای سفید زده بعد از مکث 15 دقیقه ای همان رنگ را را با اکسیدان بر روی مو بزنید تا کاملا موهای سفید پوشیده شوند.
4. مو آسیب دیده : رنگ پذیری کمی دارند و حتما با اکسیدان ضعیف رنگ آمیزی شوند.