آموزش استفاده از رنگ گیاهی و سنتی آرایش زنانه

استفاده از رنگهای گیاهی و سنتی در آرایش مو و صورت و میک آپ

استفاده از رنگهای سنتی و گیاهی در آرایش زنانه
رنگهای گیاهی :
رنگهایی هستند که از ریشه و یا برگ بعضی از گیاهان مثل حنا تهیه می شوند. البته در حال حاضر رنگهای دیگری نیز به نام رنگهای هندی – ژاپنی و … در بازار یافت می شوند که عملکرد آنها مانند رنگهای گیاهی می باشد.
در صورت استفاده از رنگهای گیاهی مشکلاتی برای فرد ایجاد می شود که به آنها به ترتیب میپردازیم.
1. بعد از رنگ گیاهی انجام عمل فر و صافی امکان پذیر نمی باشد.
2. بعد از رنگ گیاهی انجام عمل مش در پایه های روشن امکان پذیر نمی باشد. و حتما باید از طریق استفاده از ریموور مخصوص برای پاک کردن این رنگ استفاده نمود البته نتیجه صددرصد موفق نخواهد بود.
رنگهای گیاهی بدلیل چسبندگی به رنگ دانه های طبیعی مو به راحتی از داخل مو تخلیه نمیشوند.